سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه رنجکش – دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمدرضا میبدی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنع
بهروز معصومی – عضو هیئت علمی دانشکده برق-رایانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید که از ترکیب اتوماتای یادگیر و الگوریتم جهش قورباغههاSFLA( حاصل میشود، برای بهینهسازی در محیطهای پیوسته و ایستا، پیشنهاد میگردد. در الگوریتم پیشنهادیLA به عنوان تصمیم گیرنده عمل میکند و نوع حرکت قورباغهها را با توجه به شرایط دسته در فضای مسئله تعیین میکند. الگوریتم پیشنهادی به همراهSFLA استاندارد و دو نسخه سراسری و محلی الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات درفضای ۳۳ بُعدی بر روی شش تابع شایستگی استاندارد آزمایش شده اند. نتایج آزمایشات نشان میدهند که الگوریتم پیشنهادی از کارایی بسیار مناسبی برخوردار است