مقاله روش نظریه پردازی شهید مرتضی مطهری در مبحث رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت اسلامی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: روش نظریه پردازی شهید مرتضی مطهری در مبحث رشد
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه پردازی
مقاله نظریه آزمایی
مقاله نظریه رشد
مقاله روش نظریه پردازی مطهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله درصدد یافتن پاسخ این سوال است: «روش نظریه پردازی شهید مرتضی مطهری در نظریه رشد چه بوده است؟» بدین لحاظ ابتدا تعاریفی از نظریه مطرح، و سپس نظریه پردازی و نظریه آزمایی با هم مقایسه، و شیوه نظریه پردازی به طور کلی توضیح داده می شود. پس از آن نظریه رشد شهید مطهری به اختصار مرور، و توصیف اجمالی شده است و در پایان روش نظریه پردازی استاد شهید مرتضی مطهری در نظریه رشد تبیین، و مراحل نه گانه نظریه پردازی در این نظریه ارائه شده است.