سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عظیمی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، استخراج از دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

برای تعیین محدوده نهایی معادن، روشهای مختلفی معرفی شده است که هر یک دارای مزیت ها و معایب خاص خود می باشد. در این مقاله برای شروع به کار تعیین کردن این محدوده از روش الگوریتم کولونی مورچگان استفاده شده است. برای این امر در ابتدا نیاز است تا مسئله به صورتی مدلسازی شود که بدون ایجاد تغییرات اساسی در آن به حالتی تبدیل شود که توسط مورچه های مجازی در الگوریتم قابل پیمودن باشد. برای نیل به این هدف پس از بررسی روش عملکرد این الگوریتم، محدودیت های آن بررسی شده، سپس مدلسازی انجام گرفته شرح داده می شود و دوباره محدودیت های ایجاد شده مورد مطالعه و رفع قرار می گیرند. در خاتمه یک مسئله نمون دو بعدی برای حل توسط این ن وع مدلسازی بررسی خواهد شد.