سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ع کشاورزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مژده قوام پوری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی آموزشی

چکیده:

روش مقاله حاضر ارائه مفهوم و ویژگی های روشهای فعال در آموزش و پروش و مقایسه آن با روشهای غیرفعال است. روش فعال روشی است که در آن توسط مربی و دیگر عوامل آموزشی شرایطی ایجاد گردد تا شاگردان مدرسه با تکیه بر فعالیت و تجربه خود بیاموزند دراین روش سعی می شود تا عوامل مخل آموزش برطرف گردیده و با هدایت هدف مدارانه مربی یادگیرنده در مسیری قرار گیرد تا با استفاده از کلیه امکانات آموزشی خود خلق کننده دانش باشد و در حقیقت همان مسیری را طی کند که پدیدآوردندگان دانش دانشمندان طی کرده اند بپیمایند درحالیکه روشهای منفعل شاگردان ر منبع حفظ و بخاطرسپاری می دانند دراین مقاله به بررسی تئوریهای فعال آموزشی و نظریه پردازان این دیدگاه پرداخته و روشهای فعال را معرفی می نماید.