سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس مکانیک سنگ در شرکت مشاور های مهاب قدس، سد و نیروگاه برق آبی گتو
احمدرضا پورقاسم زاده – سرناظر حفاری در شرکت مشاور های مهاب قدس، سد و نیروگاه گتوند علیا
حسن محمدی – مدیر دستگاه نظارت مقیم در شرکت مشاور های مهاب قدس، سد و نیروگاه گتوند

چکیده:

سد گتوند علیا در استان خوزستان، ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و ۱۲ کیلومتری شهرستان گتوند واقع شده و آخرین سدی است که روی رودخانه کارون احداث م یشود. این سد بلندترین سد خاکی کشور با ارتفاع ۱۸۰ متر و از نوع سنگریز های با هسته رسی است. مخزن سد گتوند علیا با طول بیش از ۹۰ کیلومتر، سازندهای زمی نشناسی گچساران، میشان، آغاجاری، لهبری و بختیاری را دربرگرفته است. مه مترین مساله موجود در مخزن سد گتوند علیا، وجود تود های از سازندگچساران در منطقه عنبل است که از انیدریت، نمک، مارن و به طور محدود شیل تشکیل یافته است. انحلا لپذیری نمک کهضمن تغییر کیفیت آب مخزن، اثرات زیست محیطی نیز به همراه خواهد داشت. در این مقاله سعی شده است که مراحل تکوین و تکامل توده نمک عنبل تحت پروس ههای خاص تکتونیکی و چگونگیتاثیرگذاری بر کیفیت آب رودخانه کارون مورد بررسی قرار گرفته و طرح فعلی مشاور راجع به علاج بخشی و کاهش انحلال نمک و اقدامات دیگر از جمله انسداد فروچاله ها که در این راستا هستند مورد نگرش قرار م یگیرد.