سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی جمال – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران، کاشان
محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکتری سازه های آبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
سیدرضا مهماندوست قمصری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران، کاشان

چکیده:

معادله دیفرانسیل تیر درفونداسیون ارتجاعی تحت نیروی محوری فشاری بر اساس نظریه وینکلر گرفته شده است . براین اساس ما فرمولهایی را برای بار بحرانی کمانش چنین سازه هایی بدست آورده ایم و مثالهای عددی با استفاده از المان محدود و برنامهansys ارائه شده که با مدل کردن فونداسیون ارتجاعی بر اساس نظریه وینکلر که فونداسیون را به مجموعه ای از فنر های جدا از هم که کوپل بین آنها تاثیر نمی گذارد مدل می کند و نتایج بدست آمده بوسیله یansys کاملا نزدیک به راه حل های عددی است. مطالعات نشان می دهد که فواصل مناسب فنرها باید در هنگام استفاده ازansys درمحاسبه بار بحرانی کمانش در فونداسیون ارتجاعی برآورد شود در حالی که روش عددی ارائه شده در مقاله این محدودیت را ندارد. همچنین مطالعات نشان می دهد که روش المان محدود در هنگامی که سختی الاستیک از سختی نهایی بیشتر باشد به کار نمی آید . بنابراین روش عددی معرفی شده در این مقاله روش مناسب با راه حل دقیق در مقایسه با روش المان محدود است