سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین کهائی – استادیار دانشکده برق, دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی تربتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نارسائیهای فیلترهای خطی در سیستمهایی که ماهیت غیرخطی دارند، استفاده از مدلهای غیرخطی را ناگزیر می سازد. انتخاب نوع مدل غیرخطی به مشخصات سیستم تحت مطالعه بستگی دارد. بدین متظور سریهای چندجمله ای غیرخطی مانندVolterra در کاربردهای مختلف مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. ساختارهای lattice و transversalسری Volterra با الگوریتمهای وفقی مختلف قبلا ارائه شده است. در عین حال علی رغم توانائیهای سری Volterra در مدلسازی سیستمهای غیرخطی، تعداد ضرایب این سری زیاد بوده و منجر به محاسبات زیادی میگردد. در این مقاله استفاده از سریHammerstein با ساختاری بسیار ساده تر از Volterra پیشنهاد میگردد. سپس ساختار Lattice-Hammerstein طراحی شده و فیلتر وفقی Lattice-Hammerstein با الگوریتم LMS ارائه خواهد شد. نتایج شبیه سازی، همگرائی فیلتر پیشنهادی در مدلسازی یک سیستم ناشناخته را بخوبی نشان می دهد