سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود حق شناس – شرکت مهندسی ساپتا

چکیده:

تنظیم رله های جریانی بر اساس محاسبات اتصال کوتاه سه فاز انجام می گیرد. اما با در نظر گرفتن نوع ترانسفورماتورهای تبدیل مورد استفاده در شبکه های توزیع که عموما ستاره-مثل هستند. می توان گفت کهدر تمام شرایط این نتایج کارآمد نیستند. زیرا در اثر بروز خطای دو فاز در یک سمت ترانسفورماتور، از طرف دیگر جریان سه فاز خواهد گذشت و این پدیده فاصله زمانی لازم بین عملکرد رله های اصلی و پشتیبان را کاهش داده و سبب عملکرد نابجای حفاظت پشتیبان بجای اصلی خواهد شد. این مسئله بخصوص از آن رو حائز اهمیت است که احتمال وقوع خطای دو فاز در خطوط هوایی توزیع از اتصال کوتاهسه فاز به مراتب بیشتر است. در این مقاله سعی می شود تا از طریق بسط یک دیدگاه نظری، روش عملی جهت محاسبات هماهنگی رله ها ارائه گردد تا در نهایت بهترین تنظیم های جریانی و زمانی ممکن ررا برای رله های جریان زیاد مورد استفاده در شبکه های توزیع و فوق توزیع فراهم آورد.