سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یلدا هاشم پور – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد –
سجاد رحیمی –

چکیده:

اگرچه فواید زیادی در استفاده از روشهای شیمیایی در ارزیابی سمیت مواد وجود دارد، اما چنین روشهای کنترلی به دلایل محتلف در تعیین سمیت کافی نمی باشند. بنابراین تعبیر درست از سمیت شیمیایی برای سیستمهای بیولوژیکی زمانی میسر میگردد که از یک سیستم با ارگانیسمهای زنده استفاده گردد. علاوه بر این، خصوصیات شیمیایی مواد خطرناک در یک ماتریکس محیطی از جمله فاضلاب به دلیل وجود مخلوطی از مواد شیمیایی به راحتی قابل دسترسی نمی باشد و آزمایشهای اکوتوکسیکولوژیکی یک روش عملی و واقعی برای تعیین خصوصیات مواد شیمیایی جهت مدیریت آنها می باشند. این موارد سبب توسعه برنامه های کنترل بیولوژیکی گردید. در واقع روش استاندارد برای تعیین سمیت آلاینده ها در فاضلاب، پساب و آبهای پذیرنده، زیست آزمونی می باشد. یکی از روشهای بین المللی برای تعیین سمیت مواد شیمیایی و کنترل سمیت پسابها و آبهای آلوده، آزمایش سمیت حاد یا مزمن با سخت پوستی به نام دافنیا مخصوصاً دافنیا مگنا می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف شناسایی روش نوین در تعیین سمیت آلاینده ها با استفاده از جریان مداوم و دافنیا مگنا انجام گردیده و جزئیات روش انجام آزمایش و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها را بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه داده است.