سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی حاجی زاده – رئیس آموزش ایران خودرو دیزل گواه-دانشگاه آزاد تهران مرکز- رشته مدیریت
شکوه علاماتی – دانشگاه آزاد تهران مرکز، رشته مدیریت آموزشی

چکیده:

یک کامپیوتر بدون نرم افزار، فلزی بی ارزش است. نکته اساسی در طراحی سیستم های اطلاعاتی، طرح مجموعه ای است که یک سیستم کل را تشکیل می دهد. چنین سیستمی دارای ویژگی های معینی است از جمله اینکه از اجزایی که کارکرد آنها در راستای هدف ها و ویژگی های سیستم کل است تشکیل می گردد. از این رو طراحی سیستم کل متفاوت از طراحی مجموعه ای از سیستم های اطلاعاتی است که به طور جدا از یکدیگر صورت می گیرد. این دیدگاه ملاحظات ویژه ای را در طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی مطرح می سازد که در نظر گرفتن آن مستلزم کاربرد م تد یا متدهای کاربردی خاصی در مراحل طراحی و اجرای سیستم های اطلاعات است. در طراحی و روش شناسی سیستم های اطلاعات بحث بودجه و معماری فناوری مطرح می گردد که باید دید از نظر فناوری اطلاعات کدام معماری برای سیستم اطلاعاتی ما مقرون به صرفه تر است. در این مقاله مباحثی ک ه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند عبارت اند از: ۱-تعریف سیستم های اطلاعات ۲-کاربردهای سیستم اطلاعات ۳-سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۴-تهیه یک سیستم اطلاعات مناسب برای سازمان ۵-سطوح متفاوت سیستم های اطلاعات ۶-دسته بندی سیستم های اطلاعات بر اساس حوزه وظیفه ای ۷-دسته بندی سیستم های اطلاعات بر اساس فعالیت پشتیبانی شده و ۸-طبقه بندی بر مبنای نوع پشتیبانی. در نهایت به استنتاج از اطلاعات مطرح شده در این مقاله پرداخته شده است.