سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه هجری – اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مقصود خادمی بصیر – اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

چکیده:

افزایش سریع جمعیت توسعه صنایع و پیشرفت فناوری و تمایل بشر به افزایش مواد مصرفی ودرنتیجه ازدیاد مواد زاید جامد از جمله مسائلی است که اخیرا درجوامع بشری بحرانهای عظیمی را بوجود آورده است این مساله و دغدغه جمع آوری و دفع چنین موادی در صنایع از جمله صنایع کشتیرانی و مراکز خدماتی دریایی و بندری متولیان را برآن داشته که سیستم مدیریت جامع پسماند را درمحدوده های تحت اختیار استقرار دهند و دراین سیستم مدیریتی کمینه سازی پسماندبعنوان مهمترین عنصر موظف فرایند اهمیت بسزایی دارد درهمین راستا طرح کمینه سازی پسماند منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی بعنوان طرح نمونهدار جهت اجرای مدیریت پسماند درمنطقه بعنوان بزرگترین بندر تجاری کشور با پسکرانه تجاری صنعتی درسازمان بنادر و دریانوردی ایران دردستور کار مطالعات قرار گرفته است از آنجا که کلیه خدمات دریایی و بندری این منطقه به بخش خصوصی واگذار شده پس از آماده سازی طرح کار مطالعات و بررسی فرایندهای اجرایی و شناسایی چشمه ها و علل تولیددر مجتمع اقدام به توزیع پرسشنامه جهت شناسایی و طبقه بندی مواد زاید جامد تولیدی شرکت ها گردید برهمین اساس ضمن بررسی روش مدیریت فعلی هریک از انواع زایدات و مشکلات اجرایی مدیریت آنها قابلیت بازیافت ودفع انها نیز برای هرکدام تعیین گردید.