سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پژمان رودگرمی – استادیار پژوهش عضو هیئت علمی سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی

چکیده:

علوم محیط زیستی بعنوان علومی میان رشته ای از گرایش های مختلف علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم کاربردی شکل گرفته اند. حل مسائل محیط زیستی نیاز به تخصص در چندین گرایش علمی دارد. این چالش ریشه در ماهیت رشته های محیط زیستی دارد که علومی میان رشته ای هستند. اغلب رشته های علمی روش شناسی تحقیقی ویژه خود را دارا هستند، اما رشته های محیط زیستی به چند نوع روش شناسی تحقیقی نیازمند می باشند. هدف این مقاله، ارائه روش شناسی تحقیق کیفی برای حل مسائل محیط زیستی و پاسخ دهی به سوالات تحقیق می باشد و در مقاله راهکارهای گوناگون تحقیق کیفی معرفی شده است. با ارائه مطالعات گوناگون و ماهیت روش های کیفی، قابلیت این روشها در تحقیقات محیط زیستی ارائه گردیده. تحقیق کیفی قادر به پاسخ گوئی به بسیاری از سوالات در تهیه گزارشهای حرفه ای محیط زیست می باشد. تحقیق کیفی می تواند برای پاسخ دهی به سوالات موجود در تهیه گزارش ارزیابی پیامدهای محیط زیستی، گزارش ارزیابی محیط زیستی استراتژیک، طرح های مدیریت مناطق حفاظتی و غیره استفاده شود. تحقیق کیفی این مزیت را دارد که با حداقل برنامه ریزی و تجهیزات قابل اجرا است، این در حالی است که بسیاری از روش های تحقیق کمی به ویژه روشهای آزمایشی وقت گیر و در عمل در بسیاری از موارد غیر قابل اجرا هستند.