سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
احسان کاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان
محسن هاشمی مطلق – کارشناسعمران و عضو انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

بخش عمده ای از عملیات نگهداری راهها مربوط به نگهداری ابنیه فنی می باشد و در این بین پل ها به دلیل حساسیت سازه ای و نقش کلیدی در عبور ترافیک از اهمیت بالایی برخوردارند ، یکی از خطراتی که همواره یک تهدید جدی برای سازه های بتنی و علی الخصوص اجزای پلهای بتنی می باشد ، پدیده خوردگی آرماتورهای بتن می باشد این عامل زمانی که بتن در مجاورت محیط های خورنده نظیر مجاورت با دریا قرار گیرد تشدید میابد ، همچنین برخی ترکیبات مورد استفاده به منظور یخ زدایی در عملیات نگهداری زمستانی باعث خوردگی می گردد ، در کشور ما به دلیل مجاورت با دریا از شمال و جنوب سازه های ساحلی از اهمیت بالایی برخوردارند و همچنین شرایط آب و هوایی و یخبندان در برخی مناطق کشور و متعاقب آن یخ زدایی با نمک و سایر ترکیبات مشابه همواره یک هشدار برای سازه های بتنی مجاور این محیط ها می باشد ، لذا ضرورت توجه به نگهداری پیشگیرانه بتن در برابر محیط های خورنده به چشم می آید . در این مقاله ضمن معرفی عمده مواردی که باعث بوجود آمدن محیط های خورنده می گردند به بررسی و شناسایی روش طراحی پیشگیرانه به منظور محافظت از اجزای پل های بتنی در مجاورت محیط های خورنده بیان گردیده و روابط و جداول مربوط به برآورد طول عمر مفید پل بتنی ارائه شده است.