سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فسا
حاتم محمدی کامروا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فسا
حجت اله سروری – موسسه آموزش عالی پاسارگادشیراز

چکیده:

دراین مقاله به مطالعه و بررسی براساس مدل اربیتال Pz ساده نمودار انرژی آرمچر و نانوریبونهای گرافنی زیگزاگی با درنظر گرفتن اولین و سومین همسایه های نزدیک FNN & TNN پرداخته می شود سپس ازروش تابع گرین نامتعادل برای محاسبه دایت درA-GNR استفاده کرده ایم پس از آن GNRFET تک ورودی درفضای واقعی را بررسی کردها یم با این شرط که تحت هر V انرژی تمام اتمهای داخل کانال همچنان qV باقی بماندو درنتیه به حل معادله پواسون دیگرنیازی نیست محاسبه عددی ماتریسهای خودانرژی زا براساس دو روش انجام می شود که درپی آن یک نتیجه مشابه بدست می اید اما مدت زمان CPU متفاوتی صرف می شود بنابراین یکی از مزایای روش ما بطور قابل ملاحظه ای صرف زمان کمتری درمحاسبات است تعداداتمهای موجود درعرض کانال نانوریبون طوری انتخاب می شود تا کانال بعنوان یک نیمه هادی عمل کند.