سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی شیرالی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتا
محسن سلیمانی دشتکی –
خلیل عالمی سعید –
مجتبی رضازاده –

چکیده:

امروزه از نشانگرهای مولکولی در سطحی وسیع برای اصلاح گیاهان زراعی استفاده م یشود. این تکنیک ها عمدتاً برای نقشه یابی ژنی، تشخیص ژنوتی پهای مطلوب، مطالعات تکوینی و فیلوژنتیک بکار برده می شوند. در این راستا جداسازی DNA از تعداد زیادی نمونه در مدت زمان کوتاه ضرورت دارد بنابراین در قدم اول نیاز به استفاده از یک روش استخراج DNA که ساده، سریع، کم خطر و مقرون به صرفه باشد احساس می شود. ما در این پژوهش سعی کردیم با تغیر و ترکیبی از مواد و روش های مختلف استخراجDNA به روشی ساده و تکرار پذیر دست یابیم که مورد استفاده برای منابع گیاهی نظیر گندم، برنج، ذرت و غیره باشد. برای استخراجDNAاز برگ های جوان و مسن استفاده گردید. کمیت وکیفیتDNA استخراج شده با استفاده از روش های اسپکتروفتومتری، ژل آگاروز ۰/۸ درصد، و انجام واکنش زنجیره ای پل یمرازPCR) بررسی گردید و در نهایت با توجه به نتایج حاصل، روش تغییر یافته دلاپورتا جهت استخراجDNA با خلوص بالا از برگهای جوان غلات معرفی شد.