سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – دانشگاه بوعلی سینا
احسان قلی نژاد – دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در بسیاری از جریانهای لایه مرزی نازک مافوق صوت بخش اعظمی ازمیدان جریان را می توان با معادلات حاکم سادهتری که به منابع کامپیوتری کمتری نیاز دارد توصیف کرد. اما برای پیشبینی کمیتهایی مانند ضریب اصطکاک روی بدنه به شبکهبندی ریزتر و معادلات حاکم کاملتری در مجاورت بدنه نیاز است. در این تحقیق کل میدان جریان به دو بلوک مجاور هم تفکیک شده است. در بلوک اول که شامل لایه برشی و جریان نزدیک بدنه است، از معادلات کامل ناویر-استوکس، و در بلوک دوم که شامل ناحیه دورتر از بدنه است از معادلات اویلر برای توصیف میدان جریان استفاده شده است. کارایی این روش جفت شده با حل جریان عبوری از گوشههای تراکم ۵،۷/۵ و ۱۰ درجه و مقایسه نتایج بدست آمده از آن با کارهای عددی دیگران و مدل معادلات کامل ناویر-استوکس و اندازهگیری درصد کاهش زمان محاسباتی لازم بررسی شده است. بررسیها نشان دادند که این روش جفت شده با حفظ دقت در سطح مدل معادلات کامل ناویر-استوکس، به طور متوسط باعث کاهش زمان محاسباتی به میزان ۳۶ درصد شده است.