سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد زنگنه – کارشناسی ارشد تحقیق درعملیات
قاسم توحیدی – استادیار دانشگاه تهران مرکزی

چکیده:

انتخاب کاندید برتر و رتبه بندی کاندیدها یکی ا زموضوعات مهم درادبیات تصمیم گیری است روشهای مختلفی برای رتبه بندی کاندیدها وجوددارد کههرکدام باسیاستی خاص درپی انجام آن هستند دراین مقاله روشی برای رتبه بندی کاندیدها براساس مقایسه آنها با معیارهای ازپیش تعیین شده ارایه خواهد شد.