سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مدینه فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
علیمردان شاه رضایی – دانشگاه الزهرا س

چکیده:

دراین مقاله چگونگی حل مساله بایهارمونیک معکوس ناهمگن را درفضای دو بعدی به روش جوابهای بنیادی المانسی AMFS مورد بررسی قرار میدهیم با استفاده از روش AMFS به حل مساله خیز سطوح پرداخته که درآن خمش لنگر خمشی و اساس مقطع فلز مورد نظر را می توان از روی خیز حاصل پیدا نمود و با تعیین قسمتی از کران مجهول که براثر خوردگی فلزات ایجاد شده است می توان به مقاوم سازی درسازه ها مدیریت بحران و سوانح طبیعی پرداخت روش جوابهای بنیادی MFS و روش جوابهای خاص MPS درترکیب با روش منظم سازی تیخانف و روش منحنی L به کاربرده شده است.