سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خداداد سریزدی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد و دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، ته
هرمز فامیلی – سرپرست موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی، گرمسار

چکیده:

یکی از روش های مقاوم سازی سازه های اسکلت بتنی روش جلیقه ای میباشد که در آن پوششی از بتن آرمه عضو بتنی ضعیف یا آسیب دیده موجود را می پوشاند و به صورت یک مقطع مرکب عمل می کند. ضخامت جلیقه باید در حداقل ممکن باشد تا هم از فضای مفید ساختمان کمتر کاسته شود و هم افزایش وزن سازه در کمترین مقدار باشد. به علت تراکم میلگردهای تقویتی و محدودیت فضا، ویبره کردن بتن جلیقه با مشکلات بسیار همراه خواهد بود. بتن سبک خود متراکم با مقاومت و دوام کافی می-تواند بر این مشکلات فائق آید و بدون نیاز به ویبره نمودن تحت اثر وزن خود و بدون جدا شدگی در گوشه و کنار قالب جای گرفته و متراکم شود و امتیاز کاهش وزن را به همراه داشته باشد. در این مقاله ضمن مروری بر خصوصیات بتن خود متراکم سبک و روش طرح اختلاط آن، امتیازات استفاده از این نوع بتن در ایجاد جلیقه های بتنی بررسی شده است.