سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسکندری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدامیرحامد حسین زاده امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درحوزه بهینه سازی روشهای فراابتکاری بسیارسریعتر از روشهای دقیق عمل می نمایند و این مزیت سبب شده است تا از تضمین ننمودن این روشها دردستیابی به جوابهای بهینه چشم پوشی شود روشهای فراابتکاری فراوانی تا کنون ابداع شده است که هریک ویژگی مختص خود را دارد اغلب محققان از سعیو خطا برای یافتن روش مناسب برای مساله خود استفاده می کنند حال آنکه با تحلیل و بررسی ساختار مساله و شناسایی نحوه عملکرد این روشها میتوان به روش فراابتکاری مناسب برای مساله دست یافت دراین مقاله از دو شاخص طول قدم و پراکندگی درفضای هدف برای تحلیل ساختار مساله زمان بندی جریان کارگاهی با جریان بازگشتی استفاده شده است نتایج تحلیل ساختار نشان میدهد که روش فراابتکاری جستجوی همسایگی متغیر بهترین گزینه برای این مساله است.