سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی غفاری –
محمدرضا چگینی –
علی کیماسی خلجی –

چکیده:

کنترل فازی یک رویکرد کنترلی مبتنی بر دانش و قواعد است. در سیستمهای عملی اطلاعات از دو منبع سرچشمه میگیرد: افراد خبره و اندازهگیریها و مدلهای ریاضی. اکثر کتب و مقالات پیرامون نحوهی ترکیب این دو نوع اطلاعات درطراحی سیستمها تمرکز یافته است و در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستندکه چگونه میتوان دانش بشری را در قالب فرمول ریاضی بیان نمود. در این تحقیق با استفاده از کنترل فیدبک حالت، روش جدیدی برای طراحی کنترلر فازی برای سیستمهائی که مدل ریاضی آنها در دسترس میباشد، ارائه گردیده است که علاوه بر سوال فوق به نگرانیها در مورد نحوهی ایجاد شناخت از سیستم بدون حضور کارشناس خبره و تنها به کمک مدل ریاضی آن پاسخ میدهد