سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرزو جدیری آقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی اصغر پورحاجی کاظم –

چکیده:

گریدمحاسباتی یک سیستم پردازش موازی توزیع شده می باشدکه منابع را بصورت پویا انتخاب و تقسیم بندی می کند منابع مدیریت گرید عمل تشخیص و نسبت دادن زمان بندی و نظارتمنابع را درگرید انجام میدهند موازنه باریکی از مهمترین عوامل کارایی و موضوع مهمی می باشد که همه جهات گرید را تحت تاثیر قرارمیدهد که شامل انتخاب سرویس و اجرای کارها می باشد دراین مقاله شاخص های موازنه و شرایط جدید منبع پیشنهاد شده است که برای تخصیص منبع از یک مدل سلسله مراتبی و الگوریتم زمان بندی موازنه باراستفاده شده است نتایج تجربی نشان دهنده این است که الگوریتم موازنه بارپیشنهادی می تواند زمان اجرای کارها را کاهش داده و کمترین درصد شکست را خواهیم داشت.