سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره ایزک محمدپور –
محمدرضا کرمی ملایی –
حمید حسن پور –

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید، جهت فشرده سازی سیگنالهای الکتروکاردیوگرام (ECG) با استفاده از تبدیل موجک دو بعدی ارائه شده است. عمل تبدیل سیگنال ECG یک بعدی به آرایه ی دو بعدی، برای حذف ضرایب تکراری درون یک ضربان قلب و بین ضربانها صورت می گیرد در این روش، ابتدا مراحل پیش پردازش روی سیگنال ECG انجام می گیرد سپس با استفاده از آشکار سازی QRS پریودهای سیگنال شبه پریودیک ECG مشخص می شود که با مرتب کردن پریودها و یکسان سازی طول آنها، سیگنال ECG، یک بعدی تبدیل به یک ارایه ی دو بعدی (همانند تصویر) می شود در مرحله ی بعد سه سطح تبدیل موجک گسسته دو بعدی بر روی ماتریس حاصله انجام می گیرد و انرژی در هر زیرباند، و در سطوح مختلف ضرایب موجم محاسبه می شود. با توجه به معیار کارایی انرژی هر زیرباند در بازسازی سیگنال، مقدار آستانه برای ضرایب هر زیرباند به دست می آید. پس از آستانه گذاری ضرایب مهم با استفاده از RLC کد می شود. این روش نسبت به دیگر تکنیکهای ارائه شده دارای پیچیدگی محاسباتی کمتری است و همچنین روش پیشنهادی بر روی سیگنالهایپایگاه داده MIT-BIH تست شده است، نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که با نسبت فشرده سازی (CR) ثابت، PRD کمتری نسبت به الگوریتم های حاضر حاصل می گردد.