سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز قدوسی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
آرمین منیر عباسی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
کسری نامدارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاهش حجم خمیر سیمان در بتن خود تراکم علاوه بر کاهش هزینه ساخت، در بهبود بسیاری از خواص دوام ی آن نی ز نقش بسزایی دارد. در این مقاله یک روش جدید طراحی مخلوط بتن خود تراکم ارائه شده است که علاوه بر کاهش حجم خ می ر سیمان لازم نسبت به سایر روشها و به تبع آن کاهش هزینه ساخت، موجب کاهش نیاز به تعدد ساخت مخلوطهای آزمایشی م ی شود. از نتایج این تحقیق مشخص شد پوزولان مصرفی علاوه بر تأثیر در مقدار خمیر سیمان لازم، در حساسیت خواص بتن تازه به تغییر قطر متوسط سنگدان هها نیز موثر است. ضمن اینکه الزاما حداقل مقدار خمیر س یمان لازم در بتن خود تراکم در ترکیبی از سنگدان هها که بیشترین دانستیه انباشته را دارد اتفاق نمی افتد.