سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه – شرکتتوزیع برق شیراز
سیدپرهام منفرد –
وحید ذنوبی –

چکیده:

دراین مقاله سعی شدباتوجه به رفتارخاص ولتاژ وجریان درهنگام وقوع اتصال کوتاه ونوسان از دیدگاه منبع پست و با بررسی انواع خطاهایی که درکابلهای فشارضعیف زمینی رخ میدهد به یک الگوریتم تشخیص خطا و نیز تعیین فاصله خطا درکابلهای فشارضعیف زمینی دست یافت که پیاده سازی آن عملی باشد لذا با بهره گیری از یک میکروکنترلر و نیز ادوات قدرت جانبی دستیابی به این مهم میسر می شود نکته قابل توجه قدرت مانور بسیاربالای دستگاه و امکان براوردن نیازهای آتی شبکه می باشد مضافا اینکه روش پیشنهادی درکلیه محورهای بهره برداری و قابلیت اطمینان ایمنی اتوماسیون و مدیریت بارنقش مثبت و بسزایی دارد.