سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی کلانتری آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
حمدی عبدی – عضو هیئت علمی گروه برق – دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

توزیع اقتصادی ازمهمترین مسائل درمحاسبات بهره برداری سیستم های قدرت است که روشهای مختلفی برای مدلسازی و حل آن پیشنهاد شده است دراین مطالعه برای حل مساله توزیع اقتصادی بارواحدهای حرارتی روشی مبتنی که درآن محدودیت های مناطق ممنوعه و نرخ شیب مدلسازی شده ارایه گردیده است روش ارایه شده برمبنای انتخاب خروجی نیروگاه ها و مقایسه آنها با مناطق ممنوعه شان صورت میگیرد برخلاف روشهای دیگر دراین الگوریتم نیازی به ثابت درنظر گرفتن خروجی آن دسته از واحدهایی که دارای مناطق ممنوعه می باشند ولی خروجی شان درآن نقاط قرارنگرفته است نیست بلکه تنها خروجی واحدهایی که دارای خروجی غیرقابل قبول هستند تعیین میگردند و براساس آن توزیع اقتصادی بارصورت میگیرد.