سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
هادی صدوقی یزدی – دانشجوی دکتری
مجتبی لطفی زاد – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید تفریق طیفی برای بهبود سیگنال صحبت ارائه شده است تخمین وفقی پارامترهای تخمین گر نویز و کاهش نویز موزیکال به کمک یک ضریب وابسته به واریانس سیگنال و نویز قابلیت های جدید تفریق طیفی هستند که دراین مقاله پیشنهاد شده است سرعت بهنگام سازی تخمین نویز و مقدار ضریب هموارسازی در تخمین واریانس نویز وقتی بصورت وفقی انجام شود سببدقت بیشتر تخمین نویز و کاهشنرم خطای تخمین نسبت به روشهای مشابه می شود علاوه بر این از واریانس تخمینی سیگنال و نویز ضریب بهره ای بدست می آید که استفاده از ان باعث کاهش قابل توجه نویز موزیکال ناشی از تفریق طیفی می گردد در روش پیشنهادی از یک تخمین گر وفقی استفاده می شود که بطور پیوسته حتی در حضور صحبت نویز را دنبال می کند و می تواند علاوه بر نویزهای ایستا ن نویزهای غیرایستان را نیز حذف کند.