سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نورالدین قدیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ایران
مهرداد طرفدارحق – دانشگاه تبریز
فرید هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ایران
حسین قدیمی – شرکت توزیع برق اردبیل ایران

چکیده:

انرژیهای نو امروزه در جهان جایگاه ویژه ای برای خود پیدا کرده است و بیشتر تولیدات پراکنده در سیستمهای قدرت نیز از منابع انرژیهای نو بهره می برند . به دلیل مزایای تولیدات پراکنده، از قبیل استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، آلوده نکردن محیط زیست و پایان ناپذیر بودن آنها، روز به روز استفادهی از این منابع تولید در جهان افزایش می یابد . یکی از مشکلات اینگونه تولیدات پدیده جزیره ای شدن ناخواسته می باشد . در این مقاله یک روش جدید برایتشخیص شرایط جزیرهای پیشنهاد شده است و چون این روش ترکیبی از روشهای پیشین است در نتیجه عملکرد آن مناسبتر از روشهای قبلی میباشد. نتایج شبیه سازی که در نرم افزارMATLABانجام شده، عملکرد مناسب این روش را بخوبی نشان میدهد.