سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله رنجبر – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان- بندرعباس و دانشکده مهندسی برق – دانشگاه
سید حسین حسینیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای تخصیص تلفات شبکه انتقال پیشنهاد شده است. رویکرد این روش مبتنی بر نظریه های پایه ای مدار مانند جریان تزریقی و ادمیتانس معادل باس ها م یباشد. برای حل مسئله پخش بار رابطه ب ین جری ان شاخه ها و ولتاژ بار و ژنراتور از ماتر یس ادمیتانس اصلاح شده استفاده می شود که اجازه می دهد تا تلفات هر کدام از خطوط انتقال در قسمت ولتاژ بار/ژنراتور در نظر گرفته شود . به عنوان مثال ، با یک سیستم شش باسه استراتژی پیشنهاد ی تخصیص تلفات را نشان می دهیم. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهاد شده می تواند نظریه های پخش بار و تئور ی مداری را برآورده سازد.