سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان احمدی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا

چکیده:

تراکتورها منبع اصلی صدمات وابسته به کار در مزارع می باشند. همچنین واژگونی این وسیله خطر بالقوه میباشد و باعث بسیاری از مرگ و میرهای کارهای مزرعه ای می باشد. بنابراین کاهش تلفات ناشی از واژگونی تراکتور می تواند موضوع مناسب در زمینه توسعه کشاورزی پایدار باشد. این تحقیق مطالعه امکان سنجی برای حفظ تعادل تراکتور با جابجایی جانبی مرکز ثقل این وسیله می باشد. برای این منظور معادلات مربوطه که این فرضیه را تشریح می کنند توسعه یافتند و نتایج به دست آمده از اعمال داده های هندسی تراکتورMF285 به این معادلات به دست آورده شدند. نتیجه اصلی مشخص کرد که شاسی این تراکتور باید دوباره طراحی شود تا مناسب ابعاد به دست آمده از این تحقیق شود. بعلاوه در شیبهای با زاویه بیشتر، سرعت انبساط و انقباض جک هیدرولیکی باید افزایش یابد