سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اسماعیلی میانده – دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی میری سرگزی – دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرداد جعفر بلند – دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای تولید ولتاژی تکفاز با دامنه و فرکانس متغیر معرفی شده است. با این روش هر فرکانسی که از فرکانس کلید زنی کمتر باشد قابل تولید است، ولی ماکزیمم دامنه ی ولتاژ خروجی به دامنه ی ولتاژ تکفاز ورودی وابسته می باشد. ولتاژ با فرکانس متغیر در صنعت کاربرد زیادی دارد. با استفاده از این روش موتورهای القایی تک فاز می توانند با منبع فرکانس متغیر تغذیه گردند. در صورت که منبع ورودی دارای فرکانس ثابت باشد. در این حالت موتور دارای سرعت های مختلف خواهد بود. در ابتد ایده کلی این روش بیان خواهد شد و سپس معادلات و محدودیت های موجود بیان می گردد.آرایش مناسب کلیدها بیان خواهد شد و روش و معادلات و محدودیت ها در حالت خاص برای روش مطرح شده به طور کامل بیان می گردد. در پایان نتایج شبیه سازی بیان و تحلیل می شود.