سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سام روزبهانی – دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنوب
اکبر توحیدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی خاکی صدیق – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، ایران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله کنترل سیستم توربین بادی مجهز به ژنراتور القاییدوگانهتغذیه ۱ برای ردیابی حداکثر توان قابل جذب در سرعت های مختلف باد می باشد پس از مرورمختصری بر مدل توربین بادی، مدل دینامیکی یک ماشین القایی دوگانه تغذیه در دستگاه مختصات میدان دوار شاراستاتور استخراج گردیده است. به منظور کنترل مقاوم توان اکتیو و راکتیو و استحصال حداکثر توان از توربین بادی ازکنترل کننده غیرخطی مد لغزشی ۲ استفاده شده است. در نتیجه پیاده سازی اصول کنترل برداری در راستای شار استاتور،کنترل توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القاییدوگانهتغذیه بصورت مستقل صورت پذیرفته است. در این مقاله برای تعیین حداکثر توان قابل جذب از توربین بادی در هر لحظه، از روش مرسوم جدول بهره ۳ و روش جدید بلادرنگ ۴ استفاده شده است .نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش بلادرنگ از خطای کمتری نسبت به روش جدول بهره برخوردار میباشد.