سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی دادخواه تیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهرام کریمی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله کنترل کننده PID بهینه ای پیشنهاد می شود که در آن از معادلات خطی درجه دوم برای پیدا کردن پارامترهای کنترل کننده PID استفاده می شود. ابتدا به کمک توابع وزن دار، مکان هندسی قطب های سیستم را تعیین کرده و پارامترهای کنترل کننده PID بهینه از آن استخراج می شود. این الگوریتم برای کنترل سرعت موتورهای BLDC با کنترل کننده PID کارآیی خوبی دارد. نتایج شبیه سازی با برنامه متلب نشان می دهد که عملکرد کنترل کننده PID بهینه در مقایسه با نوع سنتی آن بسیار مناسب تر است.