سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی سلیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده فنی-مهندسی، گروه مهندسی ب
جعفر سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، گروه مهندسی برق، خمینی شهر، ایر
عادل زکی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، دانشکده فنی-مهندسی، گروه مهندسی برق

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای طراحی تنظیم کننده ولتاژ خروجی مبدل ایزوله ی فلای بک بااستفاده از کنترل کننده مقاوم مدلغزشی ارایه شده است با درنظرگرفتن ماهیت غیرحداقل فاز non-minimum- phase مبدل دراین مقاله ازروش غیرمستقیم کنترل خروجی استفاده میشود کنترل کننده مقاوم و غیرخطی مورد نظر طوری طراحی می شود که درقانون کنترلی نهایی انتگرال خطای ولتاژ خروجی ظاهر گردد و درنتیجه خطای حالت ماندگار پاسخ صفر خواهد شد همچنین برای نمونه برداری از جریان اندوکتانس مغناطیس کنندگی ترانسفورماتور مبدل روش ساده و کارآمدی پیشنهاد شده است. بالاخره درانتها به منظور بررسی چگونگی پاسخ کنترل کننده طراحی شده مبدل فلای بک با استفاده ازنرم افزار MATLAB/Simulink شبیه سازی شده است.