سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود زاروی – انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حبیب رستمی – گروه برق دانشگاه خلیج فارس
علیرضا ملاح زاده – گروه برق دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

دادههای نوشتاری در فریم های ویدیویی در بردارنده اطلاعات مهمی هستنددراین مقالهنوشته های افقی از میان پس زمینه های پیچیده استخراج می شوند این کار با استفاده از ویژگیهای آستانه گیری موجک، روش جدید new projection profile و اعمال فیلتر مناسب برای تصاویر رنگی انجام می گیرد آستانه گیری موجک تکنیکی استکه در پردازشهای یک بعدی جایگاه ویژهای پیدا کرده اما هنوز برای کاربرد آن درت صویر و پردازشهای دو بعدی ظرفیت های زیادی وجود دارد به این منظور از میان روشهای مختلف لبه یابی آشکارسازهایی پیشنهاد می شود که برمبنای فرایند موجک باشندروشهای موجک انواع مختلفی از فیلترهای سخت و نرم آستانه گیری دارند. روش پیشنهادی از طرفی دقت بسیاربالاتری نسبت به روشهای موجود دارد و از طرف دیگر بسیار تند بوده و زمان کمتری نیاز دارند.