سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر
نوید گلبن –

چکیده:

بهمنظور تنظیم زمان سکون دررله های وصل مجدد هوشمند تعیین زمان خاموش شدن نهایی قوس ثانویه درخطاهای تکفاز به زمین گذرا ضروری است دراین مقاله براساس رفتار مولفه های فرکانس کم شکل موج ولتاژ فاز معیوب درزمان برقرار بودن قوس ثانویه تابعی معرفی می شود که با نظارت برتغییرات زمانی آن می توان درمورد گذرا بودن یا دائمی بودن خطا قضاوت نمود جهت تعیین زمان خاموش شدن نهایی قوس ثانویه دو کمیت تصمیم ساز نرمالیزه شده ازروی نمودار زمانی تابع فوق تعریف می شود تجاوز این دو کمیت از یک سطح آستانه ثابت به معنی خاموش شدن قوس ثانویه است مزیت روش پیشنهادی برروشهای مهم قبلی آن است که سطح آستانه به پارامترها و شرایط کار خط انتقال بستگی ندارد این روش به آسانی همه ی خطوط با سطوح ولتاژ و شرایط کاری مختلف وجود یا عدم وجود راکتور شنت و رویدادن خطا درمکانهای مختلف خط را تحت پوشش قرار میدهد.