سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی فرهمند شاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گروه برق قدرت
علیرضا صالحی نیا –

چکیده:

با توجه به تغییرات ایجاد شده در سیستمهای اقتصادی و نوآوری های جدید خصوصا در زمینه الکترونیک قدرت ایدهکاربرد منابع تولید پراکنده Distributed generation روز به روز اهمیت می یابد. یکی از موارد مهم در رابطه با مسئله کاربرد منابع تولید پراکنده انتخاب محل مناسب جهت نصب آن است دراین مقاله روش جدید بر مبنای پخش بار بهینه برای حل مسئله جایابی منابع تولیدات پراکنده در شبکه توزیعی شعاعی ارائه شدها ست و درنهایت صحت این روش با استفاده از نرم افزار PSAT برروی شبکه نمونه تست و نتایج حاصله با روش ذکر شده مقایسه شده است. نتایج حاصله گویا این موضوع است که به کمک روش پیشنهادی این مقاله می توان بیشترین کاهش تلفات را در مقایسه با روشهای دیگر بدست آورد.