سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید ناصحی – شرکت برق منطقه ای تهران
مهدی شفیعی کمال آباد – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

متاسفانه ریسک ها در پروژه های غیر فنی نظیر پرژه های مدیریتی مورد توجه جدی قرار نمیگیرند و بعضا نتایج اینگونه پروژه ها را تحت تاثیر جدی قرار میدهند. بنابراین مدیران پروژه باید توجه ویژ ه ای به این موضوعداشته و در اولین قدم، تیم ریسک پروژه را تشکیل دهند. اعضای تیم نیز با توجه به روش های موجود ، و اتخاذ روشی مناسب با ماهیت پروژه و سازمان، ریسک های پروژه را شناسایی نموده و در جهت کاهش آن به مدیر پروژه کمک نمایند. شرکت برق منطقه ای تهران، بهبود فرآیندهای سازمانی را در قالب پروژه مدیریت و بهبود فرآیندها در دستور کار خود قرار داده است. در مرحله اول، جهت مشخص نمودن عارضه های موجود در اجرای موفق پروژه، اقدام به شناسایی و ارزیابی ریسک های اجرایی این پروژه بعنوان پروژه ای غیر فنی، به روش تلفیقی و به صورتی سیستماتیک نموده است و در نهایت۲۰ مورد ریسک در کمیته راهبری پروژه نهایی و اقدامات لازم جهت مهار آنها مطرح و در مراحل بعدی پروژه ملاک عمل قرار گرفت. از نتایج قابل توجه علاوه بر دقت روش استفاده شده، آن بود که اطلاع رسانی مناسب و به موقع ریسک ها به ذینفعان، تاثیر قابل توجهی را در کنترل و مهار ریسک های پروژه به وجود آورد. در این مقاله، ابتدا انواع روش های شناسایی ریسک های پروژه هاتوضیح داده شده، سپس به چگونگی شناسایی، تحلیل و پایش ریسک های پروژه ی فوق بعنوان پروژه غیر فنی، با روش تلفیقی، در شرکت برق منطقه ای تهران پرداختهشده است