سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
محمد هفتانی – دانشجوی دکتری زمین شناسی
بهمن بهلولی – اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا ملکی جوان –

چکیده:

مقدار وجهت تنشهای برجا درمحل اجرای فضاهای زیرزمینی پروژه های معدنی و پروژه های عمرانی اهمیت زیادی دارد تعیین کمی تنشهای برجا افقی دریک محل ویژه نمی تواند تنها از روی نیروهای گرانشی بوضوح قابل درک باشد بنابراین برای تعیین تنشهای برجا نیازمند اندازه گیری مستقیم درصحرا هستیم درحال حاضر رایج ترین روش اندازه گیری تنشهای برجا دراعماق متفاوت شکاف هیدرولیکی است دراین روش یک قسمت کوتاهی از گمانه با استفاده از تزریق سیال تحت فشار قرارمیگیرد فشارتزریق تامرحله ای افزایش می یابد که دریک فشار بحرانی سنگ محصور کننده گمانه دچارشکست کششی شود درمجموع ۶۲ برش گمانه با طول ۰/۷ متر در۶گمانه برای اندازه گیری خواص هیدرولیکی توده سنگ و تنشهای برجا تست شد که به عنوان بخشی از مطالعات ژئوتکنیکی پروژه ساختگاه سدبختیاری می باشد. تحلیل نتایج ازمایشها نشان میدهد که هیچ ارتباط مستقیمی بین فشاربازگشایی و فشارمحبوس با عمق وجود ندارد.