سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
ابراهیم مقیمی – استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
سهام میرزایی ترک – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS,RS دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی تحولات اقلیمی کواترنر ومواریث اقلیمی آن یکی از جالب ترین مباحث ژئومورفولوژی ایران می باشد دراین میان بررسی اثار یخچالی و حدود گسترش آنها در نواحی کوهستانی ایران بهترین کلید برای مرزبندیهای مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک به شمار می رود روشهای متفاوت تعیین مرز برف در دنیا وجود دارد که با توجه به شرایط کوهستانی و عرض جغرافیایی پایین زردکوه روش متئورلوژی هه برلی با معیارهای میانگین دما و بارش سالیانه مناسب ترین روش برای اینچنین مناطق می باشد که حد پرمافرست ناپیوسته ی زرد کوه با روش هه برلی در ارتفاع ۴۰۰۰ متری می باشد.