سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود قادری دهکردی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد آیت اللهی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تشخیص چهره یک کار محاسباتی است که به وسیله ی سیستم های بینایی ماشین اجرا می شود. عوامل بسیاری باعث دشواری درکارایی سیستم های تشخیص چهره می شود. یکی از مهمترین این عوامل تغییرات زاویه سر می باشد. ترکیب طبقه بندها، یک رویکرد مؤثر دریادگیری ماشینی است که در آن با ترکیب نتایج چند طبقه بند سعی می شود تقریب بهتری از یک طبقه بند بهینه فراهم شود. برای آنکه ترکیب نتایج طبقه بندها مفید واقع شود باید طبقه بندهای پایه ضمن برخورداری از کارآیی قابل قبول، دارای خطاهای متفاوتی بوده و قاعده مناسبی برای ترکیب نتایج آنها به کار گرفته شود. این مقاله یک روش جدید برای تشخیص چهره مستقل از زاویه دید بر مبنای ترکیبطبقه بندها و با استفاده از ویژگی های بدست آمده از سیستم بینایی انسان را معرفی می کند. نتایج آزمایش های ما بر روی مجموعه داده ی CMP-PIE نشان می دهد که روش پیشنهادی باعث افزایش نرخ شناسایی و کارآیی سیستم طبقه بندی مرکب نسبت به روش های یادگیری مستقل و روش اختلاط خبره ها می شود.