سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحسن حسینی – دانشگاه زنجان
رضا نوروزیان – دانشگاه زنجان

چکیده:

این مقاله روشی جدید برای تشخیص حالت جزیرهای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر ارائه میدهد. این روش از مولفههای فرکانس بالای تزریق شده توسط اینورتر به علت اعمال مدولاسیون عرض پالس، برایآشکار ساختن پدیده جزیرهای استفاده میکند. نسل دوم آنالیز موجک که اجازه پیاده سازی سریعتر تبدیل موجک را میدهد، برای بدست آوردن زمان رخداد حالت جزیره- ای به کار برده میشود. روش ارائه شده در حالت عملکرد با چند منبع تولید پراکنده و تستهای جزیرهایUL 1741 مورد مطالعه قرار گرفتهاست. سیستم در محیطMATLAB/Simulinkشبیه سازی شدهاست، و نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش ارائه شده قادر به تشخیص حالت جزیرهای در بدترین شرایط، مطابقتستهای جزیرهای ۱۷۴۱UL که تعادل بین بار و تولید در جزیره توان است، میباشد