سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد فراهی – استاد گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور
پرویز ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

چکیده:

انتخاب زیرمجموعه ویژگیهای شناسایی و انتخاب یک زیرمجموعه مفید از ویژگیها از میان مجموعه داده اولیه که درکاهش ابعاد مجموعه ویژگی ها بکار می آید از مهمترین الزامات اولیه در داده کاوی می باشد این کار با حذف ویژگیهایی که ایجاد نویز می کنند و یا اینکه با دیگر ویژگیها همبستگی کمی دارند انجام می شود دراین مقاله ابتدا روش کار شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک بیان می گردد و در نهایت نشان میدهیم رویکرد ترکیبی آنها باعث بهبود محاسبه کارایی دسته بندی، ایجاد دسته بندی های سریع و کم هزینه و تولید مدلهای دسته بندی سریع تر می گردد.