سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا غفارپور – دانشگاه تفرش

چکیده:

همپوشانی Overlap در تنظیمات رله های دیستانس در شبکه های به هم پیوسته یکی از مشکلات مهمی است که قدرت انتخاب گری Selectivity سیستم حفاظتی را کاهش میدهد یک روش ترکیبی به منظور حذف همپوشانی دراین مقاله ارائه شدها ست استفادها ز این روش همپوشانی های موجوددر رله های دیستانس را با حفظ محدوده های مجاز بهبود خواهد بخشید روش پیشنهادی بصورت دقیق تشریح شده و محدودیت آن ذکر گردیده است تعیین محدوده های مجاز برای تنظیمات زون ۲ و زون ۳ درهریک از رله های پشتیبان بررسی شده و نتایج اعمال طرح بریک شبکه به هم پیوسته ارائه گردیده است اعمال این روش به سیستم حفاظتی باعث ارتقا قدرت انتخاب گری برای رله های پشتیبان خواهد شد.