سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر صدرزاده – دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

این مقاله ابتداتوضیحاتی درمورد سرمایه های فکری و ابعاد سه گانه مربوط به آن می دهد سپس یکی از مراحل مهم مدیریت فناوری یعنی اکتساب فناوری را تشریح می کند و به شش راهبرد اکتساب فناوری می پردازد درادامه با لحاظ ابعاد مذکور به عنوان معیارها و راهبردهای مذکور به عنوان شاخص ها مساله را به فرم تصمیم گیری چندمعیاره درنظر میگیرد درپژوهش پیشین درطراحی سوالات پرسشنامه ازروش لی کرت و دررتبه بندی راهبردهای اکتساب فناوری ازروش کپلند استفاده شد این مقاله به دلیل بالا بردن انعطاف جوابهای پرسشنامه رویکرد فازی را درطراحی پرسشنامه مطرح نمود و درنتیجه درتصمیم گیری چندمعیاره برای حل مساله رتبه بندی راهبردهای اکتساب فناوری ازروش تاپسیس با رویکرد فازی استفاده کرد نتایج برتری روش فازی را دردنیای امروز نشان میدهند.