سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید نیری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد سلیمانی –

چکیده:

دراین مقاله روش ترکیبی Taguchi-PSO برای حل مسائل بهینه سازی با پارامترهای پیوسته پیشنهاد شده است این روش از ترکیب pso که روشی است بسیارقدرتمند دربهینه سازی های عمومی global optimization ولی نیاز به تکرار های متعددی دارد و روش Tguchi که روشی نسبتا عمومی و با سرعت همگرایی بسیاربالا می باشد شکل یافته است دراین روش ترکیبی جدید درتکرارهای آخر pso از الگوریتم taguchi استفاده شده که بتوان با تعداد تکرارهای کمتر نقطه بهینه عمومی global optimum را با دقت بسیار خوبی بدست آورد نتایج بهینه سازی توابع تست نشان میدهد که این روش ترکیبی همانند pso روشی فراگیر global و دارای سرعت همگرایی بیشتر از pso م یباشد.