سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید احمد حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران_سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی زین الدینی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله رفتاراتصالات تیربه ستون لوله ای دربرابر اتش سوزی مورد بررسی قرارگرفته است باتوجه به اینکه اتصالات نقش بسیارمهمی دررفتار سازه ها دردمای معمولی ودردماهای بالا دارند و ازطرفی با افزایش درجه حرارت سازه دررفتار و سختی سازه تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد می شود بنابراین لزوم درنظر گرفتن رفتار قسمت های مختلف سازه و بالاخص اتصالات دردماهای بالا احساس می شود یکی از این اتصالات که رفتار آن دربرابر حرارت های بالا و اتش سوزی کمتر مورد توجه قرارگرفته است اتصال تیر I شکل به ستون لوله ای می باشد نکته بسیارمهم دربررسی رفتار اتصالات دراتش سوزی ارایه روشهایی برای بهبود رفتار آنها می باشد بنابراین دراین تحقیق با انجام ازمایشهایی رفتاراین اتصال دراتش سوزی بررسی شده است