سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوید خالصی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منابع تولید پراکنده مانند پیلهای سوختی میکروتوربین هاو غیره کاربرد فراوانی درسیستم قدرت پیدا کرده اند و بیشتر درسمت مصرف کننده و نزدیک بارشبکه های توزیع نصب میشوند هدف کارشناسان و برنامه ریزان سیستم های توزیع ازبکارگیری تولیدات پراکنده رشد شاخصهای اقتصادی و افزایش میزان رضایتمندی مصرف کنندگان می باشد که درپی کاهش آلودگی محیط زیست کاهش تلفات بهبود قابلیت اطمینان افزایش کیفیت توان حاصل می شود اما فواید استفاده ازتولیدات پراکنده زمانی حاصل خواهد شد که این تولیدات درمکان مناسب و ظرفیت بهینهدرشبکه قرارگیرند هدف اصلی این مقاله ارایه تابع چندهدفه به منظور جایابی منابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع بارمتغیرباهدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات شبکه می باشد که بهینه سازی این تابع هدف به کمک برنامه ریزی پویا(Dynamic programming صورت میگیرد.