سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه حاتمی هنزا – دانشجوی ارشد نرم افزار علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

دیدگاه شی گرا object oriented ) OO از اواسط دهه ۱۹۷۰ تا اواخر ۱۹۸۰ مطرح شد امروزه با توجه به ویژگیها و قابلیت های سیستم های شی گرا که آن را متمایز می سازد استفاده از آن روز به روز درحال گسترش است و از انجا که در توسعه نرم افزار زمان زیادی از کل پروژه برروی ازمون نرم افزار گذاشته می شود ازمون شی گرا اهمیت ویژه ای پیدا می کند هدف از ازمون ازمودن نرم افزار برای تولید نتایج مورد نظر با دادن ورودیهای خاص است خطاهای نرم افزار شی گرا را نمی توان با ازمونهای سنتی برطرفنمود. این مقاله در بین متدها و تکنیکهای ازمون شی گرا SBT Scenario Based Test می پردازد. درعلت استفاده از SBT می توانیم بگوییم بدون مشارکت کاربر نمی توانند فرایند طراحی واسط را انجام دهند از انجایی که سناریو توالی عملیاتی که توسط واسط انجاممی شود را توصیف می کند این امر به طراحان کمک می کند که فرض های صریح و روشنی از نیازمندی ها بسازند.