سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
صائب فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

دراینم قاله از روش کریجینگ متحرک MK برای تولید توابع شکل درروش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته مختلط استفاده شده است و این روش برای تحلیل مسائل کشسانی صفحه ای به کارگرفته شده است و با ارایه و حل مثال عددی جوابهای بدست آمده از این روش با جواب دقیق مساله مقایسه شدهاست و کارایی روش نشان داده شده است.